Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Čađavica za 2018. godinu