-A A +A

Obavijest - Pučko otvoreno učilište Slatina

16.01.2020

 

Pučko otvoreno učilište Slatina priprema novu izobrazbu za održivu uporabu pesticida.

Pozivamo sve zaintresirane da se jave u Općinu Čađavica ( osobno ili putem telefona: 033-544-254 ).