-A A +A

Poziv za iskaz interesa za upis djece u Dječji vrtić u Čađavici

05.03.2020

S ciljem formiranja popisa potencijalnih polaznika Dječjeg vrtića u Čađavici, čiji je planirani početak rada u rujnu 2020. godine, pozivaju se svi roditelji koji su zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić u Čađavici:

  • VRTIĆKA GRUPA A (djeca od navršene 5. godine do 7. godine);
  • VRTIĆKA GRUPA B (djeca od navršene 3. godine do 5. godine),
  • JASLIČKA GRUPA C ( djeca od 12 do 36 mjeseci);

da se prijave slanjem obrasca Prijave za iskaz interesa na e-mail (skenirano i potpisano): opcina@opcina-cadjavica.hr  ili osobnom dostavom obrasca (potpisano) u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica (Kolodvorska 2, 33523 Čađavica)

Rok za zaprimanje prijava je zaključno sa 31.03.2020. godine do 15:00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica na broj tel: 033/544-254.

U Čađavici, 05. ožujka 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mirko Rončević, v.r.