logo

Općina Čađavica predala prijavu za izgradnju doma u naselju Vraneševci

Općinsko vijeće Općine Čađavica Odlukom je podržalo prijedlog načelnika Općine Čađavica Mirka Rončevića i dalo suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Naziv ulaganja je: GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE -DRUŠTVENI DOM VRANEŠEVCI.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.087.775,05 kuna sa PDV-om. Vrijednost projekta sastoji se iz troškova izgradnje i opremanja te općih troškova.

Izgradnjom društvenog doma sve ciljne skupine (udruge, klubovi, lokalno stanovništvo, djeca i mladi) imat će osiguran novo izgrađeni prostor u kojem će djelovati i provoditi planirane aktivnosti što predstavlja važan preduvjet za poticanje razvoja zajednice u malim ruralnim sredinama. Izgradnjom društvenog doma doprinijet će se razvoju zajednice te organiziranju raznih događanja u kulturnom i društvenom životu svih mještana i Općine. Osiguravanjem prostora korisnicima će se omogućiti djelovanje tokom cijele godine te se planira uključivanje djece i mladih u aktivnosti što će u konačnici imati pozitivan rezultat na ostanak mladih obitelji u ruralnim područjima, a poticanje različitih kulturnih i sportskih događanja utječe na dodatnu potrošnju i stvaranje uvjeta za gospodarske aktivnosti.

Skip to content