Vijesti

Lipanj 11, 2019

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 14. lipnja 2019. godine (petak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 19,00 sati.

 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2. Aktualni sat, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. Godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. Godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske preventivne deratizacije  na području Općine Čađavica za 2019. godinu,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju prostorija mjesnog doma Čađavica.
 
Lipanj 5, 2019
Budući da se bliži kraj školske godine, a kako bismo na vrijeme osigurali sve potrebno za narednu školsku godinu u svrhu provođenja programa predškole, pozivamo sve roditelje s područja Općine Čađavica da se jave u prostorije Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Čađavica radi upisa djece u program predškole za pedagošku godinu 2019./20.
 
Provođenje  programa predškole podrazumijeva odgojno obrazovni rad s djecom koja nisu obuhvaćena s nijednim oblikom redovitog programa vrtića, a u godini su pred polazak u školu.  Napominjemo da je godina prije polaska u školu obvezna godina predškolskog odgoja za svu djecu u RH pa tako i za male mještane Općine Čađavica.
 
Upisi će se vršiti dana 17., 18. i 19. lipnja 2019. godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati. Obrazac za upis kao i dodatne informacije roditelji će dobiti u trenutku upisa djeteta u predškolu.
 
 
 
 
Svibanj 15, 2019

Općina Čađavica i Virovitičko-podravska županija sporazumno sudjeluju u  provedbi Projekta „KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA“ na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini.

Sredstva za provođenje analize osigurati će se cjelokupnom iznosu  u Proračunu Virovitičko-podravske županije i Općine Čađavica. 

Pozivamo sve fizičke i pravne osobe s područja općine Čađavica koje žele napraviti analizu tla, a upisane su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (OPG, obrtnici, zadruge i trgovačka društva) da dostave prijavu u Općinu do 27. svibnja 2019. godine.
 
Prijava mora sadržavati: podatke o podnositelju, MIPBG, OIB, kontakt telefon, broj kčbr.  i naziv katastarske općine.

Za sve ostale informacije vezane uz ovaj Projekt stojimo na raspolaganju i možete nas kontaktirati osobno, na broj: 033-544-254  ili email: opcina@opcina-cadjavica.hr

                                                                                                     NAČELNIK OPĆINE

Mirko Rončević

Svibanj 10, 2019

U prostorijama Općine Čađavica održana je početna konferencija i predstavljanje projekta ”Energetska obnova društvenog doma u Noskovcima” na kojoj su, uz domaćina načelnika Općine Čađavica Mirka Rončevića, nazočili načelnici općina Mikleuš i Crnac, Milan Dundović i Mato Damjan, te predstavnici institucija s područja općine Čađavica i predstavnici Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (VIDRA).

Svrha projekta je da se energetskom obnovom zgrade društvenog doma osiguraju uvjeti za smanjenje potrošnje za grijanje/hlađenja na godišnjoj razini od najmanje 50 posto u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta, da se smanji razina štetnih emisija CO2 u okoliš, te da se stvori zdravije okruženje i ugodniji boravak u predmetnoj zgradi. Ulaganjem u energetsku obnovu javnih zgrada osigurat će se uštede energenata, čime će se povećati proračun Općine Čađavica. Ta će se sredstva rasporediti i koristiti za poboljšanje uvjeta rada djelatnika i korisnika zgrade, a što će rezultirati povećanjem učinkovitosti cjelokupnog sustava.

Projektom je planirana energetska obnova koja obuhvaća četiri građevinske mjere za poboljšanje toplinske zaštite ovojnice zgrada (zamjena vanjske stolarije, toplinska izolacija stropa prema potkrovlju, toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija poda prema tlu) te dvije strojarske mjere (zamjena sustava grijanja i zamjena plinskih izolacija). Predmetna zgrada građena je 1991. godine, a u vlasništvu je Općine Čađavica, javno-društvene namjene.

Provedbom projekta osigurat će se velika ušteda u potrošnji energije i emisijama CO2, čime projekt pridonosi Prioritetnoj osi 4, Investicijskom prioritetu 4c, Specifičnim cilju 4c1 OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020. – Općina Čađavica, zajedno s razvojnom agencijom VIDRA-om, odradila je projektni prijedlog, prošli smo na natječaju resornog ministarstva sa 60 posto troškova gdje smo obavezni smanjiti potrošnju energije u društvenom domu u Noskovcima. Do sad je taj dom imao energetski razred E, a nadamo se da će poslije završetka svih radova doći u razred C.

Namjena doma u Noskovcima je na korist svih mještana. Koristiti će se za mjesne odbore, za vatrogasna društva, ribičke udruge, a u sastavu samog doma bit će i Područna škola Noskovci s dvije učionice. Što se tiče uštede energenata, računamo da će ona biti 50 posto i više. Završetak svih radova na društvenom domu predviđen je do 1. studenoga 2019. godine – naglasio je načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević. (www.icv.hr, adf, Foto: D. Fišli)

 

 

 
Svibanj 6, 2019

Čađavica, 06.05.2019. u 11:30 h

 

Travanj 24, 2019
 
Deratizacija na području Općine Čađavica provoditi će se u vremenu od 24.04.2019. do 27.04.2019. godine.
 
Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava) uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona.
 
 
 
Općina Čađavica

Stranice