Vijesti

Travanj 3, 2019

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Travanj 1, 2019
Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 04.04.2019. godine (četvrtak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati
 
U nastavku teksta poziv za sjednicu:
Ožujak 28, 2019
 
Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019.
 
Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, stupila je na snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 30/2019 od 26.3.2019.,
 
U nastavku teksta:
 
Ožujak 7, 2019
OPĆINA ČAĐAVICA U SURADNJI S NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA ORGANIZIRA RADNI SASTANAK NA TEMU PROVEDBE ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA
 
I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI.
 
 
 
POZIVAJU SE SVI HRVATSKI BRANITELJI, SUDIONICI DOBROVOLJAČKIH NENAORUŽANIH ODBORA (SELSKE STRAŽE) KAO I SVI OSTALI MJEŠTANI  KOJI SE ŽELE VIŠE INFORMIRATI O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA DA PRISUSTVUJU NAJAVLJENOM RADNOM SASTANKU.
 
 
 
RADNI SASTANAK ĆE SE  ĆE SE ODRŽATI DANA 12.3.2019. GODINE (UTORAK) U PROSTORIJAMA OPĆINE  ČAĐAVICA S POČETKOM U 19,00 SATI.
 
 
 
SASTANKU ĆE NAZOČITI STRUČNE OSOBE KOJE ĆE DATI  ODGOVORE NA KONKRETNA PITANJA.
Veljača 22, 2019

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 26.02.2019. godine (utorak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati

Za sjednicu je predlažen slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa 11. redovne i 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2. Aktualni sat, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Statuta Općine Čađavica,
4. A) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Čađavica,
    B) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Čađavica,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Čađavica,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja  proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Čađavica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine.,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od zakupa, prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica za 2018. godinu,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica za 2018. godinu, 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća udruga za 2018. i planova rada za 2019.,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2018. godinu,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Čađavica za 2018. godinu.
 

 

Veljača 20, 2019

Naručitelj: OPĆINA ČAĐAVICA objavljuje projektnu dokumentaciju za postupak Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Čađavici

Veljača 13, 2019
Nakon što je Virovitičko-podravska županija, kao prva županija u RH, sa Zagrebačkom bankom potpisala ugovor za kreditiranje proljetne i jesenje sjetve u 2019. godini uz subvenciju kamata od 2 posto, virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, raspisao je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate kredita proljetne i jesenje sjetve u 2019. godini na području Virovitičko-podravske županije.
 
Korisnici kredita mogu biti, poduzetnici koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji namjeravaju ulagati na području iste županije, odnosno: Fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a; Pravne osobe i obrti. Namjena kratkoročnih kredita je za financiranje nabave repromaterijala: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenjoj sjetvi i povrtlarske kulture, kao i vlastite proizvodnje poslovnih subjekata. Visina kredita je od 5.000,00 do 500.000,00 kuna. (www.vpz.hr, Fotografija: Kristijan Toplak)
 
 
 
Veljača 12, 2019
Općina Čađavica je 21. siječnja 2019. godine objavila Javni uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica. Rok za uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, bio je od 22. siječnja do 05. veljače 2019. godine.
 
Obavještavamo sve zainteresine osobe da se rok za Javni uvid produžuje zaključno do 18. siječnja 2019. godine do kada se mogu dati prigovori na ispravak Prijedloga Programa. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Čađavica u roku od 30 dana.
 
Prigovori na ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica zaključno sa 18. siječnja 2019. godine.
 
U prilogu se nalaze pregledne karte i ostala dokumentacija.  
Veljača 5, 2019
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuju Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Čađavica, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 15.02.2019. godine.
 
Primjedbe na Nacrt odluke mogu slati na e-mail adresu: opcina@opcina-cadjavica.hr
 
Nacrt odluke mogu se vidjeti ovdje:
 

Stranice