23. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik općinskog vijeća Josip Piskać, sazvao je

23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 25. veljače 2021. godine (četvrtak)

Sjednica će se održati u prostorijama Mjesnog doma u Čađavici s početkom u 16,00 sati

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2. Aktualni sat,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o pristupanju raspravi o donošenju izmjena i dopuna Statuta Općine Čađavica,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Čađavica,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih
korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica za period od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica –ustanovi dječji vrtić „Lipa“ Čađavica,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu skloništa za životinje za 2020. godinu,
10. Razno.

NAPOMENA: Klubovi vijećnika održati će se prema dogovoru s predsjednicima klubova.

S OBZIROM NA SITUACIJU UVJETOVANU PANDEMIJOM BOLESTI COVID 19 SJEDNICA ĆE SE ODRŽATI U PROSTORIJAMA MJESNOG DOMA U ČAĐAVICI UZ OBVEZU PRIDRŽAVANJA MJERA ODREĐENIH ODLUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE KAO ŠTO SU NOŠENJE MASKI, OBVEZNA DISTANCA I DEZINFEKCIJA RUKU.

Skip to content