Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – ZAKUP 5 GODINA objava 07. siječnja 2021. godine

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Čađavica raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, – povrat“ na adresu Općine Čađavica u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Čađavica.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čađavica izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Tekst natječaja s obrascima u nastavku teksta:

Skip to content