Obavijest klijentima i poslovnim subjektima

Poštovani, obavještavamo Vas da Općina Čađavica sa danom 31.03.2021.zatvara poslovni račun kod Slatinske banke d.d. IBAN BROJ HR0724120091805700001 te se na isti više neće moći vršiti uplate.

Novi poslovni račun otvoren je u Zagrebačkoj banci d.d. IBAN BROJ HR9123600001805700001 za sve vrste uplata za korist Općine Čađavica.

Skip to content