OBAVIJEST O NASTAVKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA – pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica

Obavještavamo sve zainteresirane ponuditelje da će se nastavak javnog otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica KLASA: 945-01/20-01/66, URBROJ: 2189/07-01-20-2 od 02. prosinca 2020. godine, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Čađavica i na web stranici Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr  dana 07. siječnja 2021. godine (zakup na 25 godina)

održati u petak, 05. ožujka 2021. godine s početkom u 08,00 sati u Mjesnom domu Čađavica, Kolodvorska 2, Čađavica.

Ponude će se otvarati redoslijedom zaprimanja ponuda.

Sukladno uputi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koja se odnosi na sprječavanje prijenosa bolesti COVID-19 te koja ograničava broj nazočnih na javnim okupljanjima, na navedenom otvaranju ponuda s početkom u 08,00 sati mogu nazočiti sljedećih 25 ponuditelja ( od rednog broja 36 prema popisu iz priloga ).

Skip to content