Anketni upitnik – poziv građanima zainteresiranim za rješavanje stambenog pitanja u sklopu POS programa

Pozivaju se zainteresirani građani za rješavanje stambenog pitanja preko jednog od Programa društveno poticane stanogradnje da popune Anketni upitnik i dostave ga na adresu: OPĆINA ČAĐAVICA, KOLODVORSKA 2, 33523 ČAĐAVICA s naznakom „Anketni upitnik za rješavanje stambenog pitanja u sklopu Programa društveno poticane stanogradnje Općine Čađavica“

Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje potrebno je na gore navedenu adresu dostaviti osobno ili putem pošte ili elektronski na mail adresu: opcina@opcina-cadjavica.hr  do 25. studenog 2022. godine.

Ovisno o odazivu i rezultatima dobivenim provođenjem spomenute ankete odlučit će se hoće li se pristupiti projektu izgradnje POS-ovih stanova na području Općine Čađavice.

Detaljnije informacije o Programu POS-a mogu se pronaći na mrežnim stranicama APN-a, www.apn.hr.

ANKETNI-UPITNIK-za-kupnju-POS-stana-ogledni-primjerak

Skip to content