Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području općine Čađavica u 2024. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području Općine Čađavice i imenovanju povjerenstva za provedbu javnog poziva (KLASA: 371-02/24-01/02; URBROJ: 2189-7-02-24-2), a u svezi provedbe Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području Općine Čađavica u 2024. godini (Službeni …

Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području općine Čađavica u 2024. godini Read More »

Promjena sjedišta Općine Čađavica

Ovim putem obavještavamo sve poslovne partnere i suradnike da je dana 18.04.2024. godine, na temelju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku, izvršena promjena adrese sjedišta Općine Čađavica, te glasi:   OPĆINA ČAĐAVICA Kolodvorska 4, 33523 Čađavica   Molimo sve poslovne partnere i suradnike da ažuriraju navedenu promjenu u svojim …

Promjena sjedišta Općine Čađavica Read More »

Poziv za nadmetanje – usluge izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čađavica kao prostorog plana nove generacije

Općina Čađavica, kao javni naručitelj, provodi postupak jednostavne nabave u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) i člankom 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“ br. 4/23).   Ovim putem upućujemo Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu …

Poziv za nadmetanje – usluge izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čađavica kao prostorog plana nove generacije Read More »

Javni poziv za podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Čađavica u 2024. godini

Na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Čađavica („Službeni glasnik“ broj  8/09.) Odbor za priznanja Općine Čađavica objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Čađavica u 2024. godini   Javna priznanja Općine Čađavica su: Povelja o proglašenju počasnim građaninom Općine Čađavica Počasnim građaninom Općine Čađavica može se proglasiti osoba posebno zaslužna …

Javni poziv za podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Čađavica u 2024. godini Read More »

Čađavica – rekonstrukcija javne rasvjete – Poziv za nadmetanje

Općina Čađavica, kao javni naručitelj, provodi postupak jednostavne nabave u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) i Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“ br. 4/23). Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u …

Čađavica – rekonstrukcija javne rasvjete – Poziv za nadmetanje Read More »

Javni poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta “ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573)”

Općina Čađavica, kao javni naručitelj, provodi postupak jednostavne nabave u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) i člankom 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“ br. 4/23).   Ovim putem upućujemo Javni poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za …

Javni poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta “ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573)” Read More »

Izvještaj sa 19. sjedice Općinskog vijeća Općine Čađavica

Općinsko vijeće Općine Čađavica održalo je svoju 19. sjednicu Vijeća na kojoj je razmotren i usvojen Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.03.2024. godine, donesena je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Čađavica nak č.br. 3108/1“. Procijenjena …

Izvještaj sa 19. sjedice Općinskog vijeća Općine Čađavica Read More »

Obavijest o provođenju deratizacije

Deratizacija na području Općine Čađavica (naselja: Čađavica, Čađavički Lug, Donje Bazije, Ilmin Dvor, Noskovačka Dubrava, Noskovci, Starin, Šaševo, Vraneševci, Zvonimirovac ), provoditi će se u periodu od 8.04. do 10.04.2024. godine. Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava), uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona. Antidot je vitamin …

Obavijest o provođenju deratizacije Read More »

Skip to content