Natječaj za dodjelu financijske potpore studentima za 2014/2015.

Na temelju Odluke o financijskoj potpori studentima, načelnik Općne Čađavica raspisao je natječaj za dodjelu potpore.

Rok za dostavu zahtjeva je 31.10.2014. godine.

Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
– da su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području općine Čađavica,
– da imaju status redovnog studenta,
– da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito, u roku,
– bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu,
– da ukupni prihod (prihod s osnova radnog odnosa, prihod od mirovine, katastarski kao i drugi prihodi) po članu domaćinstva ne prelazi 1.800,00 kn mjesečno.
Potpore se neće isplaćivati studentima ako obitelj studenta ima nepodmirenih obveza prema Općini Čađavica po bilo kojem osnovu.
Za dodjelu financijske potpore mogu se natjecati i studenti koji su korisnici i nekih drugih oblika financijske potpore studentima.

Tekst natječaja i obrasci nalaze u rubrici natječaji.

Skip to content