ODOBRENE FINANCIJSKE POTPORE REDOVITIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE ČAĐAVICA

Nakon objave Natječaja za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj 2022./2023. godini i utvrđenih kriterija, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  Općina Čađavica donio je Rješenje o odabiru korisnika dodjele financijske potpore.  Pravo na financijsku potporu ostvarilo je ukupno 12 (dvanaest) redovitih studenata od kojih su 6 (šest) iz prethodne godine, a 6 (šest) studenata su brucoši. Iako se ovdje radi o svega 12 studenata, smjer pohađanja je vrlo šarolik te se na listi nalaze studenti socijalnog rada, digitalnog marketinga, elektrotehnike, poljoprivrede, političkih znanosti, informatike, kineziologije, zrakoplovstva. Budući da su životni troškovi uvelike porasli, tako je i općinski načelnik Mirko Rončević odlučio povisiti potporu s dosadašnjih 500,00 kn na 800,00 kn mjesečno, odnosno 8.000,00 kn godišnje po studentu. Financijska potpora Općine Čađavica je bespovratna te se dodjeljuje samo jednom za svaku akademsku godinu i važno je napomenuti da su se za ovu vrstu potpore mogli natjecati i studenti koji su korisnici i nekih drugih oblika financijske potpore studentima. Općinski načelnik će sa studentima kojima je odobrena financijska potpora zaključiti Ugovor o dodjeli financijske potpore.

 

RJEŠENJE

o dodjeli financijske potpore redovitim studentima

 

I.

Financijsku potporu Općine Čađavica u akademskoj 2022./2023. godini ostvaruju studenti:

 

1.      TAMARA ZDELAR, Vukovarska 66, Čađavica, OIB: 47741600560

2.      LUKA PREDREVAC, Vukovarska 60, Čađavica, OIB: 82227272846

3.      SLAĐAN MRŠIĆ, Ilmin Dvor 110, OIB: 95838361063

4.      MARKO KATALINIĆ, Šaševo 18, OIB: 68799828273

5.      ANTUN SOPJANAC, Šaševo 5a, OIB: 52856042758

6.      MONIKA VALPOVAC, Noskovci 57, OIB: 41130740927

7.      LEA MUSTAFI, Zagrebačka 20, Čađavica, OIB: 37316631937

8.      MIHAEL KOŠČAK, Bednjanska 18, Zvonimirovac, OIB: 07993685948

9.      LORENA ZEKS, Kralja Petra Svačića 18, Čađavički Lug, OIB: 47653431655

10.  EMANUELA MOLNAR, Matije Gupca 24, Čađavica, OIB: 06803009079

11.  BORIS CVETIČANIN, Vukovarska 77, Čađavica, OIB: 05636810599

12.  DARIO CAR, Vukovarska 150, Čađavica, OIB: 57554462604

 

Skip to content