Sufinanciranje smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove

Obavještavaju se svi učenici – polaznici srednjih škola koji su smješteni u učeničke domove da je Općinsko vijeće Općine Čađavica donijelo Odluku o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola sa područja Općine Čađavica u učeničke domove. Visinu sufinanciranja troškova smještaja učenika srednjih škola utvrditi će Općinski načelnik posebnom Odlukom, ovisno o financijskim mogućnostimna Proračuna Općine, a sukladno broju podnesenih zahtjeva. 

Podnositelj zahtjeva je dužan uz zahtjev dostaviti potvrdu o polasku učenika u srednju školu, presliku Ugovora sklopljenu s učeničkim domom, presliku osobne iskaznice učenika i žiro-račun podnositelja zahtjeva do kraja listopada 2014. godine.

Cijeli teks Odluke može se vidjeti u nastavku kao i u kategoriji dokumenti – ostali dokumenti.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 8. sjednici održanoj 17. listopada 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola sa područja Općine Čađavica

u učeničke domove

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom propisuju se kriteriji, uvjeti i načini sufinanciranja troškova smještaja  učenika srednjih škola sa područja Općine Čađavica u učeničkim domovima.

 

Članak 2.

            Sredstva za pokriće troškova smještaja učenika srednjih škola osiguravaju se u Proračunu Općine Čađavica.

Članak 3.

            Visinu sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola posebnom Odlukom utvrđuje Općinski načelnik prema mogućnostima Proračuna općine.

Pravo na korištenje financijskih sredstava za financiranje troškova smještaja ostvaruju  učenici polaznici srednjih škola od 01. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine.

 

Članak 4.

            Pravo na korištenje financijskih sredstava za financiranje troškova smještaja imaju  učenici polaznici srednjih škola pod slijedećim uvjetima:

–          da je njihovo prebivalište, te prebivalište njihovih roditelja, skrbnika ili staratelja na području Općine Čađavica,

–          da su redoviti polaznici programa srednje škole bez obzira na njeno sjedište, ako se taj program ne provodi u Srednjoj školi u Slatini,

 Prava iz stavka 1. ovog članka ne ostvaruju učenici koji pravo na subvenciju troškova smještaja u cijelosti koriste iz drugih izvora (Zakon o socijalnoj skrbi i sl).

 

Članak 5.

            Sredstva namjenjena sufinanciranju dijela troškova smještaja učenika srednjih škola uplaćuju se na žiro – račun  korisnika – podnositelja zahtjeva.

 

Članak 6.

            Podnositelj je uz zahtjev obvezan Općini Čađavica dostaviti potvrdu o polasku učenika u srednju školu, presliku Ugovora sklopljenu s učeničkim domom i roditeljem, presliku osobne iskaznice učenika i žiro-račun podnositelja zahtjeva.

 

Članak 7.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Čađavica.

 

 PREDSJEDNIK:

Josip Piskać

KLASA: 602-03/14-01/04

URBROJ: 2189/07-01-14-1

Čađavica, 17. listopada 2014. godine

 

Skip to content