12. lipnja 2023. godine održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

Općinsko vijeće Općine Čađavica dana 12. lipnja 2023. godine održalo je svoju 13. sjednicu Općinskog vijeća. Na istoj se razmatralo po dolje navedenim točkama dnevnog reda te su usvojene sljedeće Odluke 

 

D N E V N I    R E D

 

 1. zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
 2. Odluka o usvajanju  Godišnjeg obračuna proračuna Općine Čađavica za 2022. godinu,
 3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2023. godinu,
 4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čađavica ostvarenog u 2022. godini,
 5. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Čađavica,
 6. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Čađavica,
 7. Odluka o davanju poticajne nagrade liječniku opće/obiteljske prakse i stomatologu u Općini Čađavica,
 8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u  vlasništvu općine Čađavica,
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Čađavica,
 10. Odluka o prihvaćanju zamolbe za darovanje nekretnine u korist Općine Čađavica,
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju prostorija mjesnih domova na području Općine Čađavica,
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odlukeo visini naknade za grobljanske usluge,
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta,
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Čađavica za 2022. godinu,
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stručnom nadzoru proljetnog dijela sustavne preventivne deratizacije za 2023. godinu,
 16. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Čađavica povodom obilježavanja Dana Općine Čađavica 29. lipnja 2023. godine,
 17. Odluka povodom zamolbe Sportske udruge Zvonimirovac,
 18. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za projekt „IZGRADNJA REKREACIJSKOG IGRALIŠTA“.

 

Skip to content