Izgradnja pješačke staze u Zvonimirovcu

Nakon provedene nabave, Općina Čađavica zastupana po načelniku Mirku Rončeviću i tvrtka EXPERT-ING d.o.o. iz Slatine zastupana po direktorici Slađani Novković potpisali su Ugovor o nabavi radova za građenje građevine komunalno infrastrukturne namjene – pješačku stazu u naselju Zvonimirovac. Sama vrijednost izvođenja radova iznosi 77.664,06 € dok je ukupna vrijednost projekta 87.433,06 € (izrada projekta, radovi, usluga nadzora).

Izgradnju pješačke staze u Zvonimirovcu Općina Čađavica prijavila je na Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi kojeg je objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Projekt je pozitivno ocijenjen te je Ministarstvo donijelo odluku o sudjelovanju u financiranju s 40.000,00 eura  što je potvrdilo i sklapanjem Ugovora o financijskoj potpori s Općinom Čađavica. Izgradnjom ove komunalne infrastrukture Općina Čađavica još jednom je dokazala da želi nastoji stvoriti bolje, kvalitetnije i sigurnije uvjete života stanovnika.

Skip to content