VIJESTI

Obavijest korisnicima potpora o postupanju u slučaju nastanka više sile i izvanrednih okolnosti

Nastankom značajnih šteta na poljoprivrednim gospodarstvima uzrokovanih učestalim prirodnim nepogodama, kao što je olujno nevreme, te pojavom afričke svinjske kuge, zarazne virusne bolesti od koje obolijevaju domaće i divlje svinje, Ministarstvo poljoprivrede daje uputu korisnicima potpora o postupanju u takvim slučaju, odnosno slučajevima nastanka više sile i izvanrednih okolnosti. Korisnici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev …

Obavijest korisnicima potpora o postupanju u slučaju nastanka više sile i izvanrednih okolnosti Read More »

OBAVIJEST – učenici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Čađavica

Obavijest kojom se obavještavaju roditelji učenika polaznika Osn da će Općina Čađavica financirati u cijelosti nabavu radnih bilježnica i likovnih mapi za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole. Nabavom navedenog školskog materijala obuhvaćeni su svi učenici matične škole u Čađavici te područnih škola u Noskovcima i Ilmin Dvoru, a koji imaju prebivalište na …

OBAVIJEST – učenici Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Čađavica Read More »

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE INICIJATIVA/ISKAZ INTERESA ZA IZMJENU I DOPUNU ILI IZRADU NOVE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA

Sukladno odredbama članka 85. st.2 Zakona o prostornom uređenju, Općina Čađavica objavljuje Javni poziv za prikupljanje inicijativa/iskaz interesa za izmjenu i dopunu ili izradu nove prostorno planske dokumentacije na području Općine Čađavica. Rok za dostavu obrasca i popratne dokumentacije je kolovoza 2023., e-mail adresa za dostavu obrasca i popratne dokumentacije: opcina@opcina-cadjavica.hr Do isteka roka za …

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE INICIJATIVA/ISKAZ INTERESA ZA IZMJENU I DOPUNU ILI IZRADU NOVE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA Read More »

Proglašena prirodna nepogoda za općinu Čađavica – rok za prijavu 25. srpnja 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17,98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju prirodnih nepogoda (N/N br. 16/19.) i članka 51. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije broj: 2/21.), župan Virovitičko-podravske županije dana 17. srpnja 2023. godine, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode …

Proglašena prirodna nepogoda za općinu Čađavica – rok za prijavu 25. srpnja 2023. Read More »

Konstituirajuća sjednica vijeća srpske nacionalne manjine Općine Čađavica

Temeljem čl. 104. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ( Narodne novine broj 25/19), načelnik Općine Čađavica sazvao je konstituirajuću sjednicu vijeća srpske nacionalne manjine Općine Čađavica. Sjednica će se održati dana 20. lipnja 2023. godine ( utorak ) u 11,00 sati u prostorijama Općine Čađavica u Čađavici. D n e v n …

Konstituirajuća sjednica vijeća srpske nacionalne manjine Općine Čađavica Read More »

12. lipnja 2023. godine održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

Općinsko vijeće Općine Čađavica dana 12. lipnja 2023. godine održalo je svoju 13. sjednicu Općinskog vijeća. Na istoj se razmatralo po dolje navedenim točkama dnevnog reda te su usvojene sljedeće Odluke    D N E V N I    R E D   zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Odluka o usvajanju  Godišnjeg obračuna …

12. lipnja 2023. godine održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica Read More »

Skip to content