JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti projekta “ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26, od 7. ožujka 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije, broj poziva: SF.3.4.11.01., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0573 od 18.03.2024. godine i članka 54. Statuta Općine Čađavica (“Službeni glasnik Općine Čađavica”, broj 1/19., 2/19., 1/20 i 2/21), općinski načelnik Općine Čađavica, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti projekta “ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4” , SF.3.4.11.01.0573 u okviru Programa “ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE” – radnik/radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama
1. Broj traženih osoba: 11
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme, – do najviše 34 mjeseca
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Radno iskustvo: nije važno
5. Mjesto rada: terenski rad na području Općine Čađavica i njezinih naselja
6. Opis poslova:
• obavljanje kućanskih poslova (pranje suđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
• održavanje osobne higijene ( pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
• pomoć u socijalnoj integraciji,
• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
• pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
• zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba I drugib poslovi vezani uz skrb o starijim osobama
7. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• završena osnovna škola ili srednja škola ili VŠS ili VSS,
• nezaposlene osobe.
8. Razina obrazovanja:
• Završena osnovna škola
• Srednja škola 3 godine
• Srednja škola 4 godine
• Viša ili prvostupanjska
• Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-
2027, ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, broj poziva SF.3.4.11.01
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost stvaratelja.
9. Kandidati koji se javljaju na Javni natječaj dužni su priložiti:
• Prijavu na natječaj – ispunjen i vlastoručno potpisan (Obrazac prijave moguće preuzeti na web stranici općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr ili u prostorijama Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica),
• Životopis,
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika domovnice, važeće putovnice ili osobne iskaznice),
• Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe, diplome ili potvrda obrazovne ustanove)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog poziva).
Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, putem pošte ili osobno, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za natječaj – “ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4”.
Javni natječaj bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Čađavica, www.opcina-cadjavica.hr .
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (”Narodne novine”, broj 82/08, 69/17) na Javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.
Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici poslodavca – www.opcina-cadjavica.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.

 

JAVNI NATJEČAJ – ZAPOŠLJAVANJE U PROJEKTU ZAŽELI 4 – OPĆINA ČAĐAVICA

Prijava-na-natječaj-ZAŽELI 4 – OPĆINA ČAĐAVICA

 

Javni natječaj ujedno je objavljen i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na poveznici:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=141955393

Skip to content