20150918_095536

Općini Čađavica izdana Građevinska dozvola za građenje građevine sportsko-rekreativne namjene za potrebe nogometnog kluba

Virovitičko-podravska županija izdala građevinsku dozvolu Općini Čađavica za građenje građevine sportsko-rekreativne namjene za potrebe nogometnog kluba. Prema riječima načelnika Općine g. Mirka Rončević planirana vrijednost radova je oko 2,3 milijuna kuna, a s obzirom da je završena kompletna potrebna dokumentacija projekt će se aplicirati na fondove EU. Sukladno natječajnim uvjetima Općina će podržati NK Mladost Čađavica koji će biti podnositelj prijave na natječaj. Općina Čađavica u skladu s proračunskim mogućnostima nastoji osigurati članovima NK Mladost Čađavica dobre uvjete za rad i natjecanja i u višim rangovima Hrvatske lige.

Skip to content