20150918_104758

Polaznicima predškole dar Općine Čađavica

OŠ Davorin Trstenjak Čađavica – Djeca polaznici predškole u OŠ Davorin Trstenjak Čađavica dobili su poklon općine Čađavica.

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević u prostorijama OŠ Davorin Trstenjak u kojima se provodi program predškole polaznicima je poklonio CD uređaj za reprodukciju, pa će im sada biti olakšan svakodnevni rad.

Skip to content